FOR GASTRO & HOTEL

PRAHA
Česká republika

This event has ended

MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH PRE HORECA SEGMENT / INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR HORECA SEGMENT

ODBORNE ZAMERANÉ

NA DOMÁCICH A ZAHRANIČNÝCH VYSTAVOVATEĽOV

PREZENTUJÚCICH PORTFÓLIO TOVAROV A SLUŽIEB

ŠPECIALIZOVANÝCH PRE HORECA SEGMENT.

 • hotelové a gastronomické technické vybavenie
 • hotelový a gastronomický inventár
 • F&B

PROFESSIONAL CHARACTER

OF THE VERY SPECIALIZED TRADE FAIR, IN CONNECTION

WITH CONTRACTING & MEETING WITH THE NATIONAL &

FOREIGN EXIBITORS, PROMOTING THEIRS PROFESSIONAL

PRODUCTS & SERVICES PORTFOLIO FOR HORECA SEGMENT.

 • hotel & catering tech equipment
 • hotel & catering inventory
 • F&B

AKTIVITA

TU SA ROZHODNE NUDIŤ NEBUDETE, ZÚČASTŇUJTE SA

 • konferencií a prednášok
 • workshopov a seminárov
 • prezentácii kulinárskeho umenia a gurmánskych špecialít

ACTIVITY

BE SURE THAT, U DON'T GET BORED, STAY IN ACTION & ENJOY

 • konferencing 
 • workshops & seminars
 • culinary & gourmet art presentations

ÚČASŤ

ALEBO 7 ARGUMENTOV, PREČO PARTICIPOVAŤ...

 • pozvánka zacielená na HoReCa profesionálov 
 • free vstupenky pre obchodných a mediálnych partnerov
 • moderný pražský areál pre konanie veľtrhov
 • prístupná infraštrukúra na medzinárodnej úrovni
 • parkovisko s kapacitou 3500 parkovacích miest
 • podporené rozsiahlou mediálnou kampaňou
 • súbeh s "FOR INTERIOR" veľtrhom

PARTICIPATION

OR 7 ARGUMENTS, WHY TO PARTICIPATE...

 • invaiting for HoReCa professionals 
 • free tickets for business & medial partners
 • world-class modern fair trade area in Prague
 • world-class built infrastructure
 • parking capacity = 3500 parking boxes
 • promoted by professional media
 • in connection with the "FOR INTERIOR" expo

KONTAKT / CONTACT

http://for-gastro.cz/kontakt/

http://for-gastro.cz/en/kontakt/

PREMIUM MEMBERS

This website uses cookies

Cookies are small text files stored by a website on your computer. They are used to improve your website experience, analyze your site's performance and collect usage data. We also use third party tools and services for this purpose. Some of the data obtained in this way may be provided to partners inside and outside the EU. By clicking on "Allow all", you agree to the processing of cookies. By clicking on "Reject all" you will reject all cookies except the necessary ones. Click "Manage settings" to get more detailed information and adjust your preferences.

The necessary cookies are used to ensure the proper functioning of the website. They make it possible to navigate the site or access protected areas of the site. Necessary cookies can be processed without the consent of the person concerned.

Preferred cookies allow a website to remember information that determines the way the website behaves or looks, such as your preferred language or the region in which you are currently located.

Statistical cookies help us improve our website by providing information on how visitors use the site, through anonymous collection of information.

Marketing cookies allow you to analyze the online activity of site visitors. As a result, they see fewer ads as they browse the web. The ads that are of interest to the visitor are mainly displayed.