90 ROČNÝ PRÍBEH JEDNEJ ZNAČKY

BRATISLAVA
Slovenská republika

90 rokov karloveského hostinca / years of the one inn, in Karlova Ves...

HISTÓRIA ZNÁMEHO HOSTINCA V BRATISLAVE

HISTORY OF THE FAMOUS INN IN BRATISLAVA

.1930.

Zakladateľ a prvý majiteľ, pán Jozef Ruža st. vydáva propagačný materiál pri príležitosti otvorenia svojho záhradného hostinca v Karlovej Vsi.

The first advertising of the garden's-inn RIVIERA in Bratislava's district - Karlova Ves, published by his founder & first owner, Mr. Jozef Ruža Sr.

Zdroj / Source: "Súkromný archív" / "Private Archive"

.1950.

Dobová snímka vytvorená karloveským fotografom, pánom Františkom Sliveckým...

Po znárodnení súkromného podnikateľského sektora v roku 1948 prevádzkuje hostinec štátny podnik " BRATISLAVSKÉ Reštaurácie a Jedálne (RaJ, š.p.)" do roku 1990.

Photography made by photograf, Mr. František Slivecký...

After the proceedings of nationalization of the privat-business properties by the communist party in 1948...The inn's provider was by the state owned company "BRATISLAVA'S Restaurants & Caffeteries", until 1990.

Zdroj / Source: "Súkromný archív / "Private archive"

.1957.

Ulica "Na Riviére", pomenovaná podľa hostinca.

The street "Na Riviére" ("On the Riviera") named in connection with the old tradition of the inn.

.1990.

V reštitučnom konaní si uplatňuje nárok na hostinec manželka pána Jozefa Ružu ml., pani Zlatica Ružová, následne predáva hostinec novému majiteľovi.

After the proceedings of restitution, the inn was owned by Mrs. Zlatica Ružová, the wife of Mr. Jozef Ruža Jr., next she sold the inn to the new owner.

Zdroj / Source: "Súkromný archív / Private archive"

.1994.

Odkaz s tradíciou...Nová reštaurácia a vináreň so starou gaštanovou záhradou a starým, známym menom.

The legacy in connection with the tradition...The new restaurant & wine cellar with her old chestnut-tree garden & famous name.

Zdroj / Source: "Súkromný archív / "Private archive"

.2005.

Ochranná známka "RIVIERA" registrovaná "Úradom Priemyselného Vlastníctva SR".

"RIVIERA" TM registered by "Industrial Property Office of the Slovak republik".

.2020.

Známa značka v HoReCa segmente s novým logom

Famous TM at HoReCa segment with new logo


HAPPY .90. BIRTHDAY RIVIERA !

3 MONTHS GRATIS

Register now

PREMIUM MEMBERS