Prevádzkový Manager

Bratislava, Slovensko
Slovensky
1,000.00 - 1,300.00 EUR / Mesačná mzda
Pridané

Do našej prevádzky DS, ktorá poskytuje služby spojené s výrobou, prípravou a distribúciou celodennej stravy hľadáme kolegu, ktorý má znalosti v gastronómii a závodnom stravovaní. Uprednostníme uchádzača so skúsenosťami na vedúcej pozícii v podobnom zariadení /školská jedáleň, domov seniorov a iné.../. Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti spoločného stravovania a gastronómie. Pre našich klientov v prevádzkach spoločného stravovania pripravujeme niekoľko tisíc jedál denne, prevádzkujeme niekoľko reštaurácií, zabezpečujeme stravovanie pre domovy seniorov, školy, nemocnice a poskytujeme tiež cateringové služby. Tím CityGastro tvoria kuchári a manažéri s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti gastronómie. Vysoké nároky na dodáva-teľov a personál nám umožňujú poskytovať kvalitné služby a pružne reagovať na požia-davky klientov. TERMÍN NÁSTUPU DO PRÁCE MOŽNÝ AJ DOHODOU.

Požiadavky na zamestnanca

Zodpovednosť a povinnosti

Zodpovednosť za plynulý chod prevádzky, riadi, kontroluje a koordinuje zamestnancov zverenej prevádzky, denné sledovanie čerpania limitu stravnej jednotky a prevádzkových nákladov na prípravu stravy, kontrola mesačných podkladov na fakturáciu za stravovacie jednotky, zodpovednosť za kalkulácie jedál a predpísané diéty, následná kontrola, zodp. za dodržiavanie receptúr a technológií pri príprave jedál, určuje technologických postupov a kalkulácie podľa počtu stravníkov, zostavovanie jedálnych lístkov v spolupráci s diétnou sestrou, prax v skladovom systéme, zodpovednosť za čistotu, efektívnosť a celkový bezproblémový chod prevádzky, vykonávať kontrolnú činnosť a zodpovedá za dodržiavanie HACCP, vypracúva a podieľa sa na spracovaní interných predpisov, zodpovednosť za kvalitu poskytnutých služieb, rieši sťažnosti a reklamácii zákazníkov, vyhľadáva nedostatky a následne navrhuje zlepšenia.

Úroveň vzdelania

  • Stredoškolské vzdelanie s maturitou

Požadované profesijné skúsenosti

  • Znalosti v gastronómii a závodnom stravovaní. Uprednostníme uchádzača so skúsenosťami na vedúcej pozícii v podobnom zariadení /školská jedáleň, domov seniorov a iné.../. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Úroveň profesijných skúseností

  • Senior

Počet rokov nadobudnutých profesijných skúseností

  • 5

Počítačové znalosti

Počítačové znalosti

  • Microsoft Word: C1: Pokročilý
  • Microsoft Excel: C1: Pokročilý

Vodičský preukaz

Vodičský preukaz

  • B

Ostatné požiadavky na zamestnanca

  • VZDELANIE: ekonomické / gastronomické NADSTAVBOVÉ VZDELANIE: Vyššie odborné - ideálne ekonomický manažment / gastronomický manažment PRAX V SKLADOVOM HOSPODÁRSTVE - pokročilý

Kontakt

MIESTO VÝKONU PRÁCE: Poloreckého 2, Bratislava Denisa Konečná
Telefón: +421948188306
Kontaktný formulár

Kontaktný formulár

Údaje o obchodnej spoločnosti

PREMIUM ČLENOVIA