PREMIUM ČLENSTVO

3 MESIACE GRATIS

Publikácia inzercie

Cenník

( DPH nezarátané, RIVIERA BRANDS, s. r. o. nie je registrovaným platcom DPH. )

Cenník platný od 01. januára 2019


JEDNORÁZOVÝ INZERÁT

v inzertných I Zamestnanie I Stáž Prevádzkarne I Vybavenie I kategóriach,

. Brandovaný Vaším korporátnym / biznis logom,

. Min. doba publikácie inzerátu: 1 týždeň,

. Max. doba publikácie inzerátu: 52 týždňov,

7.-EUR / TÝŽDEŇ.


INZERCIA S PREMIUM ČLENSTVOM 

zahrňujúca Váš personalizovaný inzertný a propagačný priestor pre Vaše podnikanie v HoReCa alebo Fast Food segmente na internetovom portáli horecaadvert.com vrátane online benefitov v podobe

. neobmedzeného počtu publikovaných inzerátov vo všetkých inzertných kategóriách,

. uloženia Vášho vlastného titulného "brand cover image" korporátneho / biznis profilu,

. uloženia Vášho biznis loga,

. uloženia Vášho 728x90px (image or flash format) "up-to-date" biznis promo banneru,

. uloženia Vášho "up-to-date" promo videa prostredníctvom YouTube kód prístupu,

ALL INCLUSIVE: 365.-EUR/ROČNE (1.-EUR/DENNE).


REGISTRUJTE SA A ZÍSKAJTE 

PREMIUM ČLENSTVO

NA 3 MESIACE GRATIS

https://www.horecaadvert.com/sk/login


PayPal® PLATBA A OFICIÁLNA OPEČIATKOVANÁ «UHRADENÉ» ELEKTORNICKÁ FAKTÚRA:

Všetky platby za objednané služby na www.horecaadvert.com sú oficiálne realizované cez platobný portál PayPal®.

Po úspešnom realizovaní platobnej transakcie za objednané služby obdržíte našu oficiálnu opečiatkovanú «UHRADENÉ» elektronickú faktúru. 

3 MESIACE GRÁTIS

Registrácia

PREMIUM ČLENOVIA