BIZ & BREAKFAST ~ NETWORKING EVENTS LEON CENTRUM BRATISLAVA

BRATISLAVA
Slovenská republika

This event has ended

BUSINESS NETWORKING BREAKFAST ; organizované by "beep.world & beep.service" ; BRATISLAVA ; 28. FEB 2024 ; 08:30 - 10:30 CET

PROGRAM – Čo môžete očakávať:

 1. Ako a prečo nám to funguje?
 2. Predstavenie sa účastníkov vzájomne. 
 3. Prezentácia člena klubu. 
 4. Rozvojové podnety, inšpirácie, skúsenosti. 
 5. Informácie o budúcom programe. 
 6. Fórum interakcií účastníkov.


PREČO sa pripojiť k networkingu BEEP ?

 • Kontakty – nové, overené, odporučené, konkrétne vyžiadané môžeš získať od účastníkov alebo členov len ak sa im predstavíš
 • Obchodné príležitosti – môžeš rozpracovať s účastníkmi podujatí alebo s ich obchodnými partnermi ak im opíšeš svoj zámer.
 • Vzťahy medzi podnikateľmi – tvoria sa budovaním dôvery, pravidelnou účasťou na našich podujatiach. Pri osobných stretnutiach.
 • Zdieľanie skúseností – sa deje spontánne v rozhovoroch na jednotlivých stretnutiach, niekedy sa stačí jednoducho opýtať
 • Optimalizácia – dodávateľského reťazca nákladová a kvalitatívna podľa individuálnych potrieb. Potenciál tvorby nákupnej aliancie.
 • Efektívny marketing – vhodný najmä na vybudovanie obchodných kanálov, strategických partnerstiev a kľúčových zákazníkov.

  Vnímanie hodnoty cez hodnotu objemu vlastníctva materiálnych hodnôt vieme transformovať na vnímanie aj Vašej hodnoty cez schopnosť zdieľať to čo je vzájomne prospešné. To je cesta, na ktorej budeme vytvárať spojenia, podnecovať spoluprácu a ktorú budeme s Vami zdieľať.


KDE sa pripojiť k networkingu BEEP ?LEON rodinné centrum

SLNEČNICE - PETRŽALKA

Z. CHALÚPKOVEJ 5

851 07 BRATISLAVA


AKO sa pripojiť k networkingu BEEP ?

RÉSERVÉPREMIUM MEMBERS

This website uses cookies

Cookies are small text files stored by a website on your computer. They are used to improve your website experience, analyze your site's performance and collect usage data. We also use third party tools and services for this purpose. Some of the data obtained in this way may be provided to partners inside and outside the EU. By clicking on "Allow all", you agree to the processing of cookies. By clicking on "Reject all" you will reject all cookies except the necessary ones. Click "Manage settings" to get more detailed information and adjust your preferences.

The necessary cookies are used to ensure the proper functioning of the website. They make it possible to navigate the site or access protected areas of the site. Necessary cookies can be processed without the consent of the person concerned.

Preferred cookies allow a website to remember information that determines the way the website behaves or looks, such as your preferred language or the region in which you are currently located.

Statistical cookies help us improve our website by providing information on how visitors use the site, through anonymous collection of information.

Marketing cookies allow you to analyze the online activity of site visitors. As a result, they see fewer ads as they browse the web. The ads that are of interest to the visitor are mainly displayed.