FOR GASTRO & HOTEL

PRAHA
Česká republika

MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH PRE HORECA SEGMENT / INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR HORECA SEGMENT

ODBORNE ZAMERANÉ

NA DOMÁCICH A ZAHRANIČNÝCH VYSTAVOVATEĽOV

PREZENTUJÚCICH PORTFÓLIO TOVAROV A SLUŽIEB

ŠPECIALIZOVANÝCH PRE HORECA SEGMENT.

 • hotelové a gastronomické technické vybavenie
 • hotelový a gastronomický inventár
 • F&B

PROFESSIONAL CHARACTER

OF THE VERY SPECIALIZED TRADE FAIR, IN CONNECTION

WITH CONTRACTING & MEETING WITH THE NATIONAL &

FOREIGN EXIBITORS, PROMOTING THEIRS PROFESSIONAL

PRODUCTS & SERVICES PORTFOLIO FOR HORECA SEGMENT.

 • hotel & catering tech equipment
 • hotel & catering inventory
 • F&B

AKTIVITA

TU SA ROZHODNE NUDIŤ NEBUDETE, ZÚČASTŇUJTE SA

 • konferencií a prednášok
 • workshopov a seminárov
 • prezentácii kulinárskeho umenia a gurmánskych špecialít

ACTIVITY

BE SURE THAT, U DON'T GET BORED, STAY IN ACTION & ENJOY

 • konferencing 
 • workshops & seminars
 • culinary & gourmet art presentations

ÚČASŤ

ALEBO 7 ARGUMENTOV, PREČO PARTICIPOVAŤ...

 • pozvánka zacielená na HoReCa profesionálov 
 • free vstupenky pre obchodných a mediálnych partnerov
 • moderný pražský areál pre konanie veľtrhov
 • prístupná infraštrukúra na medzinárodnej úrovni
 • parkovisko s kapacitou 3500 parkovacích miest
 • podporené rozsiahlou mediálnou kampaňou
 • súbeh s "FOR INTERIOR" veľtrhom

PARTICIPATION

OR 7 ARGUMENTS, WHY TO PARTICIPATE...

 • invaiting for HoReCa professionals 
 • free tickets for business & medial partners
 • world-class modern fair trade area in Prague
 • world-class built infrastructure
 • parking capacity = 3500 parking boxes
 • promoted by professional media
 • in connection with the "FOR INTERIOR" expo

KONTAKT / CONTACT

http://for-gastro.cz/kontakt/

http://for-gastro.cz/en/kontakt/

PREMIUM-MITGLIEDER