O HORECAADVERT.COM

Vitajte
v prvom špecializovanom inzertnom a propagačnom priestore, v ktorom HoReCa segment nadobudol skutočný globálny rozmer.


INZERTNÉ KATEGÓRIE:

ZAMESTNANOSŤ: Pracovné ponuky od zamestnávateľov pôsobiacich v HoReCa a Fast Food segmentoch,

STÁŽ: Ponuky nadobudnutia praktických profesijných skúseností pre študentov v HoReCa segmente.

PREVÁDZKARNE: Kúpa, predaj alebo prenájom HoReCa alebo Fast Food prevádzkarní.

VYBAVENIE: Kúpa, predaj alebo prenájom profesionálneho tech. vybavenia a inventáru pre HoReCa alebo Fast Food prevádzkarne.


MOŽNOSTI ÚPRAV PUBLIKOVANEJ INZERCIE:

AKTUALIZÁCIA obsahu publikovaných (aktívnych) inzerátov,

PROLONGÁCIA časového obdobia (aktívnych) inzerátov,

REPUBLIKÁCIA (DUPLIKÁCIA) publikovaných, exspirovaných (neaktívnych) inzerátov s možnosťou aktualizácie ich obsahu v čiastočnom alebo v plnom rozsahu.


PROPAGAČNÉ (PROMOTION) KATEGÓRIE:

DODÁVATELIA: Výrobcovia a Dodávatelia pre HoReCa a Fast Food segment.

VZDELANIE: Vzdelávacie inštitúcie zameriavajúce sa na rozvoj profesíjnej kariéry v segmente HoReCa. 

AKTUÁLNE DIANE V HoReCa A F&B SEGMENTE: HoReCa konferencie . súťaže . výstavy . exkurzie . workshopy . eventy . F&B festivaly


PUBLIKOVANÝ OBSAH NA horecaadvert.com:

Publikovaný (inzertný alebo propagačný) obsah na www.horecaadvert.com týkajúci sa výhradne HoReCa / F&B segmentov. 


PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO PORTÁLU:

RIVIERA BRANDS, s. r. o.
Devínska cesta 2
841 04 Bratislava
Slovak republic

REGISTRÁCIA: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: s.r.o., Vložka: 38178/B

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 35 962 976

IČ DPH: RIVIERA BRANDS, s. r. o. nie je zo zákona registrovaným platcom DPH. 


REGISTROVANÁ OCHRANNÁ ZNÁMKA:

Ochranná známka "Horeca Advert" registrovaná úradmi EUIPO a USPTO.

Výhradné právo duševného vlastníctva obchodnej spoločnosti RIVIERA BRANDS, s. r. o.  

PREMIUM ČLENOVIA